სპეციალური ელექტრონული ტექნიკის მომსახურება, შეკეთება

პლასტიკური მილების შესადუღებელი აპარატები ,თერმორეგულატორები, პროფესიონალური ელექტონული აპარატები , და სხვა რთული ელექტრონული აპარატურა

მომსახურება–შეკეთების ღირებულება: შეთანხმებით